DaLUS

Darba laika uzskaites un plānošanas sistēma

Darbinieku darba stundu uzskaite ir ļoti svarīga algu izmaksu saraksta sastādīšanā jebkura lieluma uzņēmumam. Vēsturiski izveidojusies kārtība, ka no darbiniekiem vai vadītājiem tiek prasīts atzīmēt nostrādātās stundas, pierakstot ierašanās un aiziešanas laiku. Kā vairums lietu mūsu dzīvē, arī laika un apmeklējuma uzskaite ir digitalizēta. Šodienas pasaulē uzticamas, efektīvas un lietošanā vienkāršas laika uzskaites lietotnes ir katra darbinieka viens no būtiskajiem darba rīkiem.

Darba laika uzskaites sistēma jeb DaLUS, ko piedāvā IDK Sistēmas, apvieno ērtu lietotāja saskarni un kontroles un atskaišu funkcijas.

DaLUS ļauj reģistrēt darbinieku atnākšanas un aiziešanas laiku un sastādīt darba grafikus, fiksēt darbinieku apmaksāto prombūtni, tādu kā atvaļinājumi, slimības periodi u.tml. Turklāt, programmatūra ļauj automātiski noteikt pusdienas pārtraukumu un ņemt šo laiku vērā, aprēķinot darbinieku nostrādāto darba laiku. Vēl vairāk, tā ļauj vadītājiem izlabot kļūdas, ko darbinieki pieļāvuši darba laika reģistrācijā.

DaLUS piedāvā rīku, kas ļauj vadītājiem pārliecināties par darbinieku atrašanos darba vietā patreizējā laika brīdī.

Primārais punkts, kur darbinieki saskaras ar DaLUS, ir darba laika reģistrācijas vieta. Darbinieku apmācība, kā veikt darba laika reģistrāciju, neaizņem vairāk kā minūti, jo programmas saskarne ir ļoti vienkārša un intuitīvi uztverama. Tā rezultātā laika reģistrācija notiek raiti un precīzi, neradot sastrēgumus sākoties vai beidzoties darba maiņām.

Dažkārt darbinieki vienkārši aizmirst atzīmēt savu atnākšanas vai aiziešanas laiku. DaLUS nodrošina ar iespēju viegli atlasīt šādas kļūdas un izlabot tās.

DaLUS tiek izmantota bezkontakta tehnoloģija - bezkontakta kartes ar Mifare čipu un Gemalto bezkontakta karšu lasītāji IDBridge CL300/3000.

Atskaites par nostrādāto laiku

Atskaites

DaLUS piedāvā kvalitatīvas un ērtas atskaites par nostrādāto laiku, kas iegūstamas gan par atsevišķu darbinieku, gan par struktūrvienību kopumā, atskaites par darbinieku prombūtni (slimības, atvaļinājumi utt.), atskaites par darba grafiku izpildi.

Darba grafika kalendārs

Darba apmeklējuma plānošana

DaLUS nodrošina ar līdzekļiem, kas ļauj sastādīt tipveida darba grafikus un piešķirt tos darbiniekiem, kā arī reģistrēt attaisnotos darba kavējumus (slimības periodus, atvaļinājumus u.tml.).

Darba laika reģistrēšana

Ērta lietošana

Programmu lietotāja saskarne ir veidota tā, lai to būtu iespējams uztvert intuitīvi un maksimāli saīsinātu lietotāju apmācības laiku. Dažādiem DaLUS lietotājiem ir iespējams diferencēt piekļuves tiesības gan programmas funkcijām, gan uzņēmuma darbinieku datiem.

Palīdzība/atbalsts

Ja DaLUS lietotājiem ir problēmas vai jautājumi, IDK Sistēmas nodrošina ar klientu atbalsta funkciju.

up