Datu drošība, Net karte un autentifikācija
Gemcity


Informācijas aizsardzība un droša piekļuve

Droša piekļuve

Uzņēmuma vai organizācijas datiem ir jābūt pieejamiem tikai un vienīgi autorizētiem lietotājiem. Tas attiecas gan uz informācijas resursiem (programmatūra, datu bāzes u.tml.), gan uz tehniskajiem resursiem (iestādes telpās vai ārpus tām izmantotie serveri, darbstacijas, portatīvie datori un datu nesēji).

Identitātes kontrole

Katram uzņēmumam ir būtiski aizsargāt savus IT resursus un lietotāju identitāti. Uzglabājamo, pārnēsājamo un pārsūtāmo failu un dokumentu drošība ir nepieciešama, lai novērstu to pazaudēšanu un satura nesankcionētu izmainīšanu.

Vienkāršākā lietotāja autentifikācija ir lietotāja vārds un parole. Taču, ir pierādījies, ka paroles ir viegli uzlaužamas. Vienīgais veids, ka šo vienkāršo autentifikāciju var padarīt drošāku, ir stingrā autentifikācija. Tas nozīmē, ka lietotāja vārdam un parolei pievieno kādu no stingrās autentifikācijas komponentēm, piemēram, vienreizējo paroli (One Time Password jeb OTP) vai viedkarti ar drošības sertifikātiem. Pat, ja hakeris nozags lietotāja vārdu un paroli, viedkartes saturu tam iegūt nebūs iespējams.

Datu aizsardzība

Uzņēmuma vai organizācijas sekmīgai darbībai vitāli svarīga ir to rīcībā esošo datu drošība visās datu glabāšanas ierīcēs – kā personālajos datoros un darbstacijās, tā arī portatīvajos datoros un portatīvajās ierīcēs.

Papīra dokumenti, kurus pārsūta aploksnēs pa pastu vai ar kurjeru, mūsdienu digitālajā pasaulē ir kļuvuši par pagātni. Jebkura veida elektroniskajā komunikācijā, lai cik tā būtu ērta, pastāv riski. Turklāt, tāpat svarīgi sūtītājiem pierādīt savu identitāti tieši tāpat, kā ar tintes parakstu. Cik droši jūs esat, ka jūsu konfidenciālie biznesa e-pasti un dokumenti ir patiešām privāti?

IDK Sistēmas piedāvā plaša spektra Gemalto identitātes un piekļuves kontroles risinājumus, tai skaitā:

  • Servera programmatūra drošai attālinātai piekļuvei datortīkliem un lietotāju identifikācijai, kā arī viedkaršu pārvaldībai.
  • Plašs dažāda formāta identifikācijas līdzekļu klāsts (mobilās aplikācijas, viedkartes, tokeni u.c.) stingrajai autentifikācijai.
  • Iekārtas drošai datu glabāšanai un šifrēšanai (ieskaitot e-pastu).
  • Stingrā autentifikācija pieejama kā serveris, programmatūra vai pakalpojums.

Uz augšu | Doties atpakaļ


Trīsfaktoru autentifikācija