Datu drošība, Net karte un autentifikācija
Gemcity


Darba laika uzskaites un plānošanas sistēma

Darbinieku darba stundu uzskaite ir ļoti svarīga algu izmaksu saraksta sastādīšanā jebkura lieluma uzņēmumam. Vēsturiski izveidojusies kārtība, ka no darbiniekiem vai vadītājiem tiek prasīts atzīmēt nostrādātās stundas, pierakstot ierašanās un aiziešanas laiku. Kā vairums lietu mūsu dzīvē, arī laika un apmeklējuma uzskaite ir digitalizēta. Šodienas pasaulē uzticamas, efektīvas un lietošanā vienkāršas laika uzskaites aplikācijas ir katra darbinieka viens no būtiskajiem darba rīkiem.

Darba laika uzskaites sistēma jeb DaLUS, ko piedāvā IDK Sistēmas, apvieno ērtu lietotāja saskarni un kontroles un atskaišu funkcijas.

Darba laika uzskaies sistēma

DaLUS ļauj reģistrēt darbinieku atnākšanas un aiziešanas laiku un sastādīt darba grafikus, fiksēt darbinieku apmaksāto prombūtni, tādu kā atvaļinājumi, slimības periodi u.tml. Turklāt, programmatūra ļauj automātiski noteikt pusdienas pārtraukumu un ņemt šo laiku vērā, aprēķinot darbinieku nostrādāto darba laiku. Vēl vairāk, tā ļauj vadītājiem izlabot kļūdas, ko darbinieki pieļāvuši darba laika reģistrācijā.

DaLUS piedāvā rīku, kas ļauj vadītājiem pārliecināties par darbinieku atrašanos darba vietā.

Primārais punkts, kur darbinieki saskaras ar DaLUS, ir darba laika reģistrācijas vieta. Darbinieku apmācība, kā veikt darba laika reģistrāciju, neaizņem vairāk kā minūti, jo programmas saskarne ir ļoti vienkārša un intuitīvi uztverama.

Tā rezultātā laika reģistrācija notiek raiti un precīzi, neradot sastrēgumus sākoties vai beidzoties darba maiņām.

Dažkārt darbinieki vienkārši aizmirst atzīmēt savu atnākšanas vai aiziešanas laiku. DaLUS nodrošina ar iespēju viegli atlasīt šādas kļūdas un izlabot tās.

Atskaites: DaLUS piedāvā kvalitatīvas un ērtas atskaites – atskaites par darbinieku nostrādāto laiku, kas iegūstamas gan par atsevišķu darbinieku, gan par struktūrvienību kopumā, atskaites par darbinieku prombūtni (slimības, atvaļinājumi utt.), atskaites par darba grafiku izpildi.

Darba apmeklējuma plānošana: DaLUS nodrošina ar līdzekļiem, kas ļauj sastādīt tipveida darba grafikus un piešķirt tos darbiniekiem, kā arī reģistrēt attaisnotos darba kavējumus (slimības periodus, atvaļinājumus u.tml.).

Ērta lietošana: DaLUS programmatūras lietotāja saskarne ir veidota tā, lai to būtu iespējams uztvert intuitīvi un maksimāli saīsinātu lietotāju apmācības laiku. Dažādiem DaLUS lietotājiem ir iespējams diferencēt piekļuves tiesības gan programmas funkcijām, gan uzņēmuma darbinieku datiem.

Palīdzība/atbalsts: Ja DaLUS lietotājiem ir problēmas vai jautājumi, IDK Sistēmas nodrošina ar klientu atbalsta funkciju.

DaLUS tiek izmantota bezkontakta tehnoloģija - bezkontakta kartes Mifare un Gemalto bezkontakta karšu lasītāji IDBridge CL300/3000.

Uz augšu | Doties atpakaļ


Darba laika reģistrācija